Leiden Law Blog

Peter Rodrigues

Prof. dr. mr. P.R. Rodrigues, Professor of Immigration Law at Institute of Public Law
Peter Rodrigues

Peter Rodrigues is Professor of Immigration Law and Chairman of the Institute of Immigration Law of the University of Leiden. From 2001 till 2010 he was head of the department Research and Documentation at the Anne Frank House (Amsterdam). Peter Rodrigues has published widely on migration, statelessness, dis­crimina­tion on the grounds of race and nationality, equal treatment in civil law relations and group actions.

Key publications

  • De kortgedingrechter in het vreemdelingenrecht. In: Schössels e.a. (Ed.) De burgerlijke rechter in het publiekrecht.. Deventer: Wolters Kluwer. 401-417. (2015) Rodrigues P.R.
  • Discriminatie bezien vanuit juridisch perspectief. Naar een holistische benadering?. In: Davidovic M., Terlouw A (Eds.) Diversiteit en discriminatie, Onderzoek naar processen van in- en uitsluiting.. Amsterdam: Amsterdam University Press. 125-148. (2015) Holtmaat H.M.T. & Rodrigues P.R.
  • Het onderscheidende karakter van profielen bij vreemdelingentoezicht, Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging (1): 32-45. (2014) Rodrigues P.R.
  • De facto staatloosheid of de uitdaging van onuitzetbaren, Asiel & Migrantenrecht(5-6): 281-286. (2013) Rodrigues P.R.

Links