Leiden Law Blog

Reinout Vriesendorp

Prof.mr. R.D. Vriesendorp, Professor of Insolvency Law at The Institute of Private Law and and the Institute of Tax Law and Economics and Partner/lawyer at De Brauw Blackstone Westbroek
Reinout Vriesendorp

Reinout Vriesendorp is parttime Professor of Insolvency Law at the Departments of Company Law and Business Studies at Leiden Law School. Het teaches in the field of insolvency law and restructuring. His research is at the crossroads of private law, company law and business studies, mainly focused on legal norms (ex ante) and judgements (ex post) of the behaviour of directors, supervisors and other stakeholders in enterprises in financial distress.

Apart from his tenure in Leiden, Reinout Vriesendorp is partner at the Netherlands-based law firm De Brauw Blackstone Westbroek (restructuring, corporate litigation and insolvency law).

Professor Vriesendorp is editor of the Tijdschrift voor Insolventierecht (Dutch Insolvency Law Review) and International Insolvency Review. He lectures in professional post-graduate programmes and is member of various (inter)national professional associations.

Prior to his appointment in Leiden, Reinout Vriesendorp was professor of Civil and Commercial Law at Tilburg University (1992-2016) and lawyer at (the predecessors of) De Brauw Blackstone Westbroek in The Hague and New York (1985-1992).

Key publications

  • Uitwinning van aandelen: (in de praktijk) een ongemakkelijk verhaal. Lunsingh Scheurleer D., Haasjes A., Struycken-Verspyck Mijnssen A., Steeg-Tijms Y. [eds.] Daar word ik blij van. Opstellen aangeboden aan Marc Blom. (pp. 335-347). Den Haag: Boom Juridisch (2016) Vriesendorp, R.D.
  • (Schade)claims jegens de curator q.q.; op trustachtige wijze veiliggesteld?, T. Hartlief c.a. [eds.], Spier-bundel, (pp. 127-148). Deventer: Kluwer (2016) Vriesendorp, R.D.
  • The quest for CoCo in international and cross-border insolvency law and a small Dutch issue: A hidden challenge where legal practice and academia should meet?. Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels (pp. 167-174). Deventer: Kluwer (2014) Vriesendorp, R.D.
  • Het buitengerechtelijk akkoord en het concept-voorstel WCO II. Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2014 (pp. 67-120). Zutphen: Uitgeverij Paris. (2014) Vriesendorp, R.D.
  • Herstructurering en insolventie: naar een Nederlandse ‘Scheme of Arrangement’?. ZIFO reeks 9 (2013), (pp. 16-36). Deventer: Kluwer (2013) Vriesendorp, R.D.

Links