Leiden Law Blog

Tess de Jong

T. de Jong, LL.M., Former PhD Candidate in Public Law at Institute for Public Law, Constitutional and Administrative Law
Tess de Jong

Tess de Jong studied Constitutional and Administrative Law at Leiden University and graduated in September 2010. During her study she was involved in several research projects, including the ‘Evaluation of the Dutch Constitution’ performed by the department of Public Law (Leiden University).

Tess started her PhD at Leiden University, department of Public Law, under the supervision of Prof. T. Barkhuysen and Dr. Y.E. Schuurmans. Her research topic concerns the ‘Hidden procedural safeguards in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms’.

Key publications

  • Noot bij: EHRM (2011-11-03), 16, (X en Y t. Kroatië.) European Human Right Cases 2012 (annotatie) (2012) Jong, de T.
  • Noot bij: EHRM (2011-03-29), 7, (Potomska en Potomski t. Polen.) European Human Rights Cases (annotatie) (2011) Jong, de, T & M.K.G. Tjepkema
  • De Wet aanpassing bestuursprocesrecht: een verbetering van de slagvaardigheid van het bestuursprocesrecht?, Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (1-2), pp. 18-23. (bijdrage) (2011) Jong, de, T.
  • Noot bij: EHRM (2010-10-19), 5, (Özpinar t. Turkije.) European Human Rights Cases. (2011) Barkhuysen, T. & Jong, de, T.
  • Is een nieuw grondrecht op integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-systemen wenselijk? Een verkenning. Privacy en Informatie, 2010 (6), pp. 278-283. (artikel) (2010) Groothuis, M.M. & Jong, de, T